Wat doet de verzekeraar bij een overlijden?


Bescherm uzelf en uw naasten

Degene die met een baksteen in de maag geboren is, zorgt vaak beter voor die bakstenen dan voor zichzelf. Zo is de brandverzekering nagenoeg altijd afgesloten terwijl ze niet eens wettelijk verplicht is. Andersom is de verzekering voor de kosten van een begrafenis veel minder verspreid. Nochtans kunnen je naasten na je overlijden in aanzienlijke financiële problemen terechtkomen, zeker wanneer je vroegtijdig of onverwacht zou overlijden. Zelfs de meest eenvoudige uitvaart kost immers al snel enkele duizenden euros. 

Financiële gemoedsrust

Of je naasten nu afhankelijk zijn van je inkomen, je financiële verplichtingen aangegaan bent of de successierechten hoog oplopen, je kan hierover maar beter tijdig nadenken. Deze zaken kunnen immers het voortbestaan van een familiebedrijf op de helling zetten of je verplichten de gezinswoning te verlaten. 

Een uitvaartverzekering komt op voor de kosten van de begrafenis. Je verlost je naasten daarmee van financiële en indien je dat wenst ook de praktische zorgen wanneer je komt te overlijden.

Wat doet de verzekeraar bij een overlijden? 

Indien de verzekerde overlijdt, is het aangewezen om zo snel mogelijk de verzekeraar hierover in te lichten. In de meeste gevallen neemt de begrafenisondernemer van uw keuze deze taak op zich.  Zo zal de verzekeraar een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde vragen om een (officieel) bewijs te hebben dat de verzekerde daadwerkelijk overleden is alsook van de precieze datum van overlijden. De verzekeraar zal tevens vragen naar de oorzaak en/of omstandigheden van het overlijden. Zo kan hij nagaan of het overlijden effectief gedekt is en er geen uitsluiting speelt (bijvoorbeeld zelfmoord tijdens het eerste jaar). Zodra vast staat dat het verzekerde bedrag uitbetaald kan worden, zal de verzekeraar de begunstigde(n) contacteren en inlichten over de uitbetaling. In de regel verloopt de financiële afhandeling rechtstreeks aan de begrafenisondernemer ten belope van de gemaakte kosten en komt een eventueel overschot toe aan de nabestaanden. Als de begunstigde niet bij naam is aangewezen in de overeenkomst, zal de verzekeraar bijkomende informatie (bijvoorbeeld een attest of de akte van erfopvolging) opvragen om te weten aan wie er uitbetaald moet worden

De kost van een uitvaartverzekering 

De premie van een uitvaartverzekering hangt af van verschillende elementen, zoals: 
  • de duur van de overeenkomst: hoe langer de overeenkomst loopt, hoe lager de maandelijkse premie maar hoe hoger de totale inleg
  • je leeftijd: het overlijdensrisico stijgt naarmate je ouder wordt. Hoe ouder je bent, hoe hoger de gevraagde premie zal zijn
  • je gezondheidstoestand: sommige verzekeraars vragen een hogere premie ingeval van een medisch dossier, 
  • je levensstijl: sommige verzekeraars maken een onderscheid naargelang je al dan niet rookt. 

Leeftijd

De voorwaarden van een uitvaartverzekering zijn hoe dan ook altijd voordeliger naarmate je jonger bent. De gemiddelde maandelijkse premie, afhankelijk van je de leeftijd, beweegt zich tussen de 15 en 25 euro en vallen daarmee veel lager uit dan vaak verondersteld.

Hoe pak je een uitvaartverzekering het beste aan?

Het beste is om contact op te nemen met een gespecialiseerde makelaar die werkt met meerdere verzekeringsmaatschappijen. Uw persoonlijke situatie zal uitwijzen welk verzekeringsproduct het beste bij u past. Werkt uw makelaar maar met één maatschappij of sluit u zichzelf rechtstreeks aan bij de verzekeringsmaatschappij of via een begrafenisondernemer dan is niet uitgesloten dat u ooit tot de vaststelling komt dat u voor hetzelfde geld of minder tegen veel betere condities verzekerd had kunnen zijn.Wees voorbereid, nabestaanden kunnen bij een uitvaart vaak een serieuze rekening verwachten. Een uitvaartverzekering biedt financiële gemoedsrust, niet alleen aan u maar beslist ook aan uw dierbaren. Wenst u daar meer over te weten? Wij voorzien u graag van een uitleg op maat.
                                                                                  KLIK HIER

Liever een persoonlijke uitleg aan huis? Plan zelf uw afspraak en wij voorzien u graag van een uitleg op maat. Ook mogelijk tijdens de avonduren!
 Afspraak

Afspraak


Meest Recente Posts

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

In de kijker

Contact ons

Hoe kunnen wij u helpen?​​​​​​​

Heeft u een specifieke vraag? Neem contact met ons op en we beantwoorden u zo snel mogelijk.